POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

I. Informacje o Administratorze Państwa Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://7samurajow.pl/  jest REGA-BUD Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wagonowej 32, 53-609 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000123293, NIP: 8940007605, REGON: 008375863, dalej „Administrator”.

II. W jaki sposób przetwarzamy dane?

Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania Państwa danych, w sytuacjach, w których kontaktują się Państwo z nami (np. telefonicznie, lub e-mailowo, w tym przez zakładkę „Kontakt” na naszej stronie internetowej lub zakładce „Dostawa” do dokonywania zamówień online);

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane naszych klientów i innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy formularzy na naszej stronie internetowej.

W związku z tymi relacjami możemy przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.

IV. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych?

W związku z powyższym przetwarzamy dane w następujących celach:

 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
 • zawarcia i wykonywania umowy;
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń;
 • wypełniania naszych obowiązków prawnych (np. podatkowych, księgowych, dot. rozpatrywania reklamacji).
V. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest:

 • nasz prawnie uzasadniony interes w postaci kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji, oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie jako osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • realizacja naszych obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Podanie danych jest co do zasady dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji, w tym kontaktu zwrotnego.

VI. Jak długo będą przetwarzane dane?

Państwa dane udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

VII. Jakie Prawa Państwu przysługują?

W każdej chwili mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do danych;
 2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych,
 3. usunięcia danych;
 4. przenoszenia danych które dostarczyli Państwo administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: rychtalska@7samurajow.pl

VIII. Kto jest odbiorcą Państwa danych?

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej, firmom kurierskim,  dostawcom usług marketingowych oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Administratora, firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, firmom świadczącym usługi audytorskie (np. niezależni biegli rewidenci), innym firmom a także podmiotom świadczącym usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów.

IX. Pliki „COOKIES”

Strona internetowa korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „cookies”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji.

Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej służą przede wszystkim gromadzeniu danych statystycznych o ruchu i liczbie użytkowników w na stronie internetowej oraz o sposobie korzystania przez użytkowników z jego zawartości, nie zbierając przy tym żadnych informacji pozwalających na ich identyfikację.

Brak zmiany po Państwa stronie ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.

W ramach strony internetowej stosowane są cookies:

 • „stałe” – pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia;
 • „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

X. Informacje dodatkowe

Na naszej stronie internetowej mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jej Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania ze strony internetowej w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności strony internetowej zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies.